حداقل
پروژه البرز

 

توضیحات: پروژه البرز در زمینی به مساحت 14880 مترمربع است. این پروژه در مرحله مطالعات فنی و اقتصادی می‌باشد.

 

محل پروژه: کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج-تهران

 

موقعیت ملک:

 

طراحی پورتال : فناوری اطلاعات آریانا