حداقل
نظرسنجی
آيا رنگ بندي سايت متناسب است؟آيا مطالب موجود در سايت نياز شما را بر طرف مي نمايد؟آیا اطلاعات ارائه شده از پروژه‌ها به صورت کلی کافی بود؟آیا گردش در سایت و بازگشت به مبدا راحت بود؟آیا اخبار سایت بروز و خواندنی می‌باشد؟آیا مطالب از لحاظ فونت، رنگ و سایز خوانا بود؟نظرتان درباره ظاهر این وب سایت چیست ؟
مطالب سایت تا چه حد برایتان مفید بود ؟آيا طراحي سايت متناسب با محتوي مي باشد؟ثبت نظرسنجی 
طراحی پورتال : فناوری اطلاعات آریانا