حداقل
بکارگیری روش قالبهاي تونلي در ساختمان سازی

بکارگیری روش قالبهاي تونلي در ساختمان سازی

توسط: مجتبي باتواني

کشور ايران به عنوان يکي از کشور هاي زلزله خيز در جهان در طي ساليان گذشته همواره در معرض زلزله هاي ويران کننده قرار داشته است که اين شرايط باعث مي گردد مساله ايمن سازي ساختمان ها در مقابلزلزله در اولويت ويژه انبوه سازان قرار گيرد.

به همين منظور استفاده از روشهاي نوين صنعتي با تکنولوژي جديد با رعايت آخرين استاندارد هاي فني و مقررات ملي ساختماني ايران و پيروي از سياست هاي دولت و وزارت محترم مسکن و شهر سازي در رعايت الگوي ساخت و ساز در دستور کار متوليان امر مسکن مي باشد.

يکي از روشهاي صنعتي که هم اکنون توسط تعداد زيادي از انبوه سازان بزرگ کشور هاي مجاور نظير ترکيه و حتي کشور عزيزمان ايران مورد استفاده قرار مي گيرد، اجراي اسکلت بتني با استفاده از قالب هاي تونلي است که در اين خصوص ذيلاَ به معرفي سيستم کلاسيک و ذکر بخشي از مزاياي آن مي

پردازيم.(سيستم قالب تونلي مدولار مدل جديد قالب هاي تونلي بوده که موجب سهولت و سرعت در اجرا و داراي قابليت هاي متعددي نسبت به سيستم کلاسيک مي باشد.

معرفي سيستم تونلي و مزاياي آن

FTRT" سيستم تونلي "کلاسيک

در اين روش سازه اي قالب تونلي از نوعي قالب فلزي به شکل تونل جهت قالب بندي يکپارچه ديوار و سقف بتني هر طبقه استفاده مي گردد. بطوري که اسکلت بتني ساختمان فقط شامل ديوار هاي بتني برشي و سقف هاي دال بتني بوده و فاقد هرگونه اعضاي سازه اي معمول نظير تير و ستون است که پس از يک مرحله بتنن ريزي (در يک روز) با گذشت 2 روز امکان قالب برداري و انتقال به طبقه بالاتر وجود داشته و اسکلت يک طبقه به طور کامل به دست مي آيد.

" سيستم قالب تونلي کلاسيک"

"کاتالوگ"

-1 مزاياي سيستم تونلي :

1- سرعت در اجرا و صرفه جويي در هزينه تمام شده .

نمودار هاي پيشرفت کار و زمان بندي اجراي اسکلت و عمليات تکميلي در سازه هاي تونلي مؤيد سرعت

بسيار زياد عمليات ساخت در مقايسه با سازه هاي معمولي مي باشد. اين سرعت اجرا معلول عوامل

مختلفي است که اهم آنها به شرح زير مي باشد :

1-1 با توجه به مشخص بودن تعداد ست هاي قالب تونلي و دوره زماني دقيق و سيستماتيک عمليات آرماتور

گذاري،امکان قالب بندي و بتن ريزي وجود داشته و تاخيرات زماني خصوصاَ در بخش اسکلت به حداقل

ممکن مي رسد و اين روش در مقايسه با عمليات قالب بندي، آرماتور بندي، بتن ريزي و قالب برداري

ستون ها، تير ها و سقف ها در ساختمان هاي بتني معمول بسيار سريع تر است.

2-1 در سيستم قالب تونلي هم زمان با آرماتور بندي ديوارها و سقف ها، بخش عمده اي (در حدود 70

درصد) از لوله و قوطي گذاري هاي برقي و غلاف هاي تاسيساتي صورت گرفته و در نتيجه عمليات شيار

زني روي سقف و ديوار، (در ساختهاي سنتي) جهت جاگذاري لوله و قوطي برق حذف ميگردد که اين خود

باعث کاهش زمان و هزينه هاي بعدي مي شود.

3-1 به دليل يکپارچه بودن ديوارها و سقف ها و وجود ديوارهاي برشي فراوان در اين نوع از سازه ها

عليرغم مقاومت بسيار بالا در مقابل نيروي زلزله ميزان آرماتور مصرفي در مقايسه با سازه هاي بتني

معمولي، حدود 03 درصد کمتر مي باشد که صرفه جويي قابل توجهي در هزينه تمام شده خواهد بود. (با

توجه به بالا رفتن قيمت جهاني فولاد در سالهاي اخير، کاهش فولاد مصرفي تعيين کننده است.)

4-1 از آنجايي که ديوارهاي بتني در سازه هاي بتني قالب تونلي علاوه بر نقش باربري به عنوان ديوارهاي

جداکننده اصلي و حتي جداکننده هاي داخلي نيز عملکرد دارند لذا ديوارچيني و تيغه بندي ساختمان در حدود

60 درصد تقليل يافته و به تبع آن در مدت زمان اجراي تيغه ها و هزينه هاي مربوطه صرفه جويي قابل

ملاحظه اي مي شود.

5-1 عليرغم سرمايه گذاري اوليه در ساخت و تامين قالبهاي تونلي، به دليل سهولت در قالب بندي و قالب

برداري با استفاده از جرثقيلهاي برجي و امکان استفاده از آنها در پروژه هاي متعدد (دوام و طول عمر زياد

قالبها)، کاهش چشمگيري در هزينه هاي قالب بندي و هزينه هاي بالا سري و نهايتاَ هزينه هاي تمام شده مي

شود.

6-1 با توجه به عبور لوله هاي برق در ضخامت سقف (در حدود 15 سانتيمتر) در صورت امکان استفاده از

لوله هاي تک لايه يا چند لايه پليمري در ضخامت کف سازي ها (حدود 5 تا 6 سانتيمتر) کاهش چشمگيري در

وزن ساختمان و هزينه تمام شده صورت مي گيرد.

7-1 به دليل ايجاد سطوح صاف و صيقلي ديوارها و سقفهاي بتني در اين سيستم، عمليات نازک کاري شامل

گچ و خاک و سفيدکاري روي ديوارها و سقفهاي بتني کاملاَ حذف گرديده و ميتوان مستقيماَ روي آنها را

نقاشي نمود که اين قابليت صرفه جويي فراواني در هزينه هاي تمام شده و زمان اجراي کار در پي دارد.

2- مقاومت بسيار خوب در برابر زلزله

1-2 در روش تونلي به دليل اتصال مستقيم دال سقفها به ديوارهاي اطراف و سطح گسترده اتصال آنها

عملاَ حالت تمرکز تنش در محل اتصال تيرها و ستونها نظير سازه هاي بتني معمولي وجود نداشته و سازه به

صورت کاملاَ يکپارچه در مقابل نيروي جانبي زلزله مقاوت مي کند و خطرات آسيبهاي سازه اي در مقاطع

بحراني اطراف گره ها نظيرساختمانهاي بتني معمولي وجود ندارد.

2-2 به دليل سختي فوق العاده زياد اين نوع سازه عملاَ سختي ديوارهاي غير سازه اي پرکننده تاثير قابل

توجهي در سختي کل سازه که هنگام آناليز و طراحي مفروض بوده نخواهد داشت و نتيجه آناليز اوليه کاملاَ

قابل اعتبار است.

3-2 تغييرات سختي طبقات سازه در ارتفاع يک ساختمان از مباحث مهم در آيين نامه 2800 مي باشد که با

توجه به تيپ بودن اسکلت و مقاطع سازه در طبقات در سيستم تونلي، تغييرات سختي در ارتفاع نامحسوس

بوده و توزيع نيروهاي زلزله در ارتفاع بسيار منظم تر صورت مي گيرد. در هر حال پيش بيني مي شود در

صورت وقوع زلزله هاي مخرب و شديد به دليل يکپارچگي ديوارها و سقفها و وجود شبکه آرماتوربندي در

جدار ديوار و سقف به صورت کاملاَ يکنواخت حتي در صورت آسيبهاي جدي سازه بتني، امکان ويران شدن

ساختمان و ريزش آوار ديوار و سقف روي بهره برداران وجود نداشته و تلفات انساني به حداقل ممکن

خواهد رسيد.

3- سهولت در اجرا و نظارت سازه

با توجه به سادگي شبکه آرماتوربندي ديوارها و سقفها و تکرار آنها در طبقات با تهيه نقشه هاي کارگاهي

براي لوله و قوطي گذاري برق و اسليو گذاري تاسيساتي و محل بازشوهاي ديواري و سقفي، اجراي کار و

نظارت فني بسيار دقيق و با سهولت خواهد بود.

4- عايق بندي حرارتي و صوتي ساختمان

عايق بندي ها در پروژه هاي سازه تونلي به سهولت امکان پذير بوده به طوري که استفاده از عايق پلي رول

زير ضخامت کف سازي ها و استفاده از تکنيکهاي جديد نما سازي همراه با عايق پلي اورتان روي سطوح

خارجي ديوارها و سقف بام سبب رعايت مقررات ملي، آسايش بهره برداران و صرفه جويي ملي در

مصرف انرژي مي شود.

 

طراحی پورتال : فناوری اطلاعات آریانا