حداقل
مجتمع تجاری اداری بزرگمهر

 

 

توضیحات: این مجتمع با کاربری تجاری اداری با زیربنای کل 11848 متر مربع در زمینی به مساحت 1681 متر مربع در 10 طبقه ساخته شده است. این پروژه دارای 70 واحد اداری، 43 واحد تجاری و 111 واحد پارکینگ می باشد. مکان یابی مناسب از لحاظ تقویت کاربری مجموعه و همجواری با خیابان ولیعصر بعنوان مهمترین کریدور اقتصادی شهر تهران و همچنین دسترسی سهل و مناسب، از خصوصیات بارز این مجتمع می باشد.


محل پروژه: منطقه 6 شهرداری تهران - خیابان ولی عصر، خیابان بزرگمهر، جنب وزارت تعاون، پلاک 16

 

 

عکسهای پروژه:

 

طراحی پورتال : فناوری اطلاعات آریانا