حداقل
ارائه خدمات به شرکت توسعه ساختمان خوارزمی
نام و نام خانوادگی:
 *
نام شرکت:
شماره(های) تماس:
 *
پست الکترونیک:
وب سایت:
ارسال رزومه کاری:
نوع خدمات قابل ارائه:

توضیحات لازم در خصوص نوع خدمات:
خلاصه ای از سوابق کاری:
طراحی پورتال : فناوری اطلاعات آریانا